Зарплату та премію виплатити, моральну шкоду компенсувати: звільненого працівника захистили у суді «Скляренко, Сидоренко та партнери»

Про нас > Новини > Зарплату та премію виплатити, моральну шкоду компенсувати: звільненого працівника захистили у суді «Скляренко, Сидоренко та партнери»
17.12.2018

Зарплату та премію виплатити, моральну шкоду компенсувати: звільненого працівника захистили у суді «Скляренко, Сидоренко та партнери»

Начебто бездоганно оформлене рішення про звільнення виявилося на повірку незаконним. Суд не лише поновив працівника на посаді, постановивши виплатити зарплату за вимушений прогул, але й зобов’язав роботодавця видати передбачувану премію та компенсувати моральну шкоду.

Формувала правову позицію працівника, а також представляла його інтереси у суді адвокат АО «Скляренко, Сидоренко та партнери» Тетяна Борисенко під керівництвом партнера адвокатського об’єднання Андрія Сидоренка.

Топ-менеджера компанії спробували позбутися через зміну істотних умов праці на підприємстві та переведення на завідомо неприйнятну для нього посаду рядового працівника. Коли той відмовився від «пропозиції», його звільнили на підставі п.6 ст. 36 Кодексу законів про працю.

«Така схема звільнення незручних працівників, що обіймають керівні посади, через проведення реорганізації у компанії є досить поширеною. Адже виконання формальних вимог Кодексу законів про працю часто дає можливість роботодавцю легалізувати бажане, але протиправне по своїй суті, рішення, - прокоментував ситуацію керуючий партнер адвокатського об’єднання Олександр Скляренко. – Втім, трудове законодавство все ж містить інструменти, аби захистити інтереси та поновити порушені права працівників. І це вкотре довели наші експерти».

Згідно з документами справи, зміни в організації виробництва і праці на підприємстві потягли за собою зміну істотних умов праці для працівників. У зв'язку з цим переведення працівників на посади за новим штатним розписом здійснювалось за їх попередньою згодою.

«Формально за наслідками змін було навіть збільшено штатну чисельність працівників на підприємстві, що роботодавець використовував як додатковий аргумент коректності звільнення працівника за п.6 ст. 36 КЗпП, - пояснила Т.Борисенко. – Водночас, ми наполягали на тому, що посаду, яку обіймав наш клієнт, було ліквідовано, а рівнозначної посади керівника у новому штатному розписі введено не було. А збільшення чисельності працівників під час змін в організації виробництва і праці не виключає можливості одночасного скорочення штату».

Суд погодився з тим, що посада, яку обіймав працівник перед звільненням з роботи, була фактично скорочена і вирішив, що питання про розірвання трудового договору між сторонами мало б вирішуватись за п.1 ст. 40 КЗпП, із забезпеченням всіх гарантій, пільг і компенсацій, передбачених главою III Кодексу.

То ж суд скасував відповідний наказ роботодавця про припинення трудового договору, постановив, що особу було звільнено без законної на те правової підстави, та відповідно до ст. 235 КЗпП України поновив працівника на попередній роботі з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

«Аргументи відповідача про неможливість поновлення на посаді нашого клієнта через відсутність цієї посади в штатному розписі суд відхилив, адже за законом поновлення працівника на попередній роботі (у разі незаконного звільнення) неможливе лише у випадку ліквідації підприємства», - нагадала адвокат АО «Скляренко, Сидоренко та партнери».

Т.Борисенко також вдалося переконати суд в тому, що відповідач має виплатити працівнику премію, оскільки обставини, що слугували підставою для її невиплати (звільнення позивача з роботи до закінчення періоду преміювання), відпали.

Грунтуючись на приписах ст. ст. 23, 1167 ЦК України, судом було задоволено і вимогу представників позивача стягнути моральну шкоду. Суд погодився, що така шкода була дійсно заподіяна працівнику, виходячи із самого факту незаконного звільнення, правої підстави звільнення, та з огляду на надані докази.

«Крім усього іншого, відповідно і на підставі ст. 141 ЦПК України рішенням суду роботодавця зобов’язали компенсувати витрати працівника на розгляд справи у суді. - додав А.Сидоренко. – Це, безумовно, завжди є приємним бонусом для наших клієнтів».

Зворотній зв’язок