Позасудове врегулювання спорів (медіація)

Про нас > Практики > Позасудове врегулювання спорів (медіація)

        Виходячи з нашого багаторічного досвіду у сфері судової практики, ми знаємо, що позасудове врегулювання спорів (медіація) є ефективним інструментом розв’язання існуючих розбіжностей між сторонами. Досягнення взаємовигідних домовленостей у процедурі медіації дозволяє уникнути додаткових витрат на судовий розгляд і максимально швидко отримати бажаний результат.

       Необхідно зазначити, що медіація – це процес, під час якого зустрічаються сторони спору за участю третьої нейтральної сторони (медіатора), котрий здійснює за допомогою своїх компетенцій всі необхідні заходи для досягнення сторонами взаємного порозуміння у вирішенні спору. При цьому дуже важливим аспектом є те, що фокусом зусиль є інтереси сторін, а не правові позиції або вимоги. При здійсненні медіації, сторони, які знаходяться у спорі - самі знаходять рішення.

 

      Однією із головних функцій медіатора є структурування процесу переговорів і примирення сторін.

         На відміну від переговорного процесу в процесі медіації присутня третя нейтральна сторона, котра забезпечує структурність процесу і дії, якої направлені на сприяння сторонам в усвідомленні їх позицій, інтересів і побажань. В процесі медіації рішення сторін повністю задовольняє інтереси сторін, оскільки в медіації сторони конфлікту чітко зазначають їх медіатору і медіатор перевіряє прийняті сторонами рішення на відповідність їх інтересам.

 

      Нашим адвокатам не раз вдавалося врегулювати спірні питання на вигідних для клієнтів умовах, не доводячи справу до суду, в даному випадку в переговорному процесі, але не завжди сторони були готові до переговорів. Одна із сторін може мати більш сильні правові позиції і це може призвести до невиконання угоди в подальшому, також на відміну від медіаціїї можливе порушення конфіденційності досягнутої угоди однією із сторін.

      Позасудове врегулювання спорів, в тому числі,також будеефективним для вирішення Ваших проблем, якщо одна із сторін порушила зобов’язання за договором, а клієнт бажає зберегти з нею нормальні відносини.

      При здійсненні медіаційної процедури можливе вирішення в тому числі наступних видів спорів:

- господарські (позасудове врегулювання господарських спорів)

- податкові (позасудовий порядок врегулювання податкових спорів),

- цивільні (позасудове врегулювання в цивільному процесі),

- трудові та сімейні спори.

        Важливо відмітити, що медіаційну процедуру можливо впровадити на будь-якій стадії конфлікту.

       Медіатор, якого ми зможемо порекомендувати організує і проведе медіаційну процедуру виходячи із наступних принципів медіації:

  • Конфіденційність – все, що відбувається під час здійснення медіації є конфіденційною інформацією
  • Добровільність – це фундаментальний принцип медіації. Самі сторони приймають рішення про участь у медіації, процесу його проведення, досягнення домовленостей, а також їх виконання
  • Незалежність медіатора (нейтральність) – самі сторони вибирають і погоджують медіатора. Медіатор є незалежною від учасників процесу стороною
  • Гнучкість процедури – процедуру медіації може бути припинено в будь-який момент за ініціативою сторін
  • Рівність сторін – сторонам забезпечується рівні можливості у дискусії

 

         У випадку, якщо з якихось причин переговорний процес щодо врегулювання спору застосувати не вдалось,неминучим наступним кроком будеобов’язковий судовий розгляд. Якщо клієнт має бажання вирішити питання за допомогою позасудового врегулювання спорів, рекомендуємо скористатися послугами медіаторів, з якими наша компанія співпрацює і може порекомендувати, як професійних, незалежних фахівців.

         Медіація має явну перевагу перед судом  – вона орієнтована не на конфлікт, а на його позитивне вирішення. Тому, Адвокатське об’єднання «Скляренко, Сидоренко та партнери» домоглося для своїх клієнтів значної кількості успішних рішень у сфері позасудового врегулювання, а впровадження медіації з нашого погляду стане ще більш ефективним інструментом для вирішення будь-яких спорів.

       При цьому медіація має значні переваги перед іншими видами вирішення спорів, такі, як економія часу і коштів, прийняття рішення самими сторонами, а не третіми сторонами (суд, арбітраж інше).

       В межах практики позасудового врегулювання спорів (медіації) здійснюється:

- забезпечення довіри сторін до медіатора і медіаційної процедури; 

- забезпечення нейтральності медіатора, що є його репутацією;

- підготовку пакета документів, необхідного для проведення медіаційної процедури;

- проведення медіації;

- перевірка на реальність виконання досягнутих домовленостей і задоволеність результатом сторін;

- документальне оформлення досягнутих домовленостей (медіаційна угода, за результатами якої фахівці сторін, або самі сторони імплементують досягненні домовленості в законодавче поле).

 

Відповідальний партнер – Андрій Сидоренко

Тел: +380 44 235 85 75

Зворотній зв’язок