Врегулювання простроченої заборгованості: що змінюється у відносинах «колектор-боржник»

Про нас > Новини > Врегулювання простроченої заборгованості: що змінюється у відносинах «колектор-боржник»
08.04.2021

Врегулювання простроченої заборгованості: що змінюється у відносинах «колектор-боржник»

Проблема вибивання боргів з громадян методами, які є ефективними але неетичними та сумнівними з боку закону, знайшла своє вирішення на законодавчому рівні. Колекторські компанії внесуть до реєстру та  встановлять певні правила, виконання яких забезпечуватиме Нацбанк.

Президент підписав Закон № 1349-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості» (ухвалений Верховною Радою 19 березня на основі проекту від 21.10.2020 №4241).

Документом змінюються закони «Про Національний банк України», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про споживче кредитування».

Зокрема, надається визначення поняттям «врегулювання простроченої заборгованості» та «колекторська компанія».

Останньою є юридична особа, яка в інтересах кредитодавця (первісного кредитора) та/або нового кредитора відповідно до договору має право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості. Обов’язковою умовою діяльності є включення до реєстру колекторських компаній, який вестиме Національний банк України.

Нацбанк також здійснюватиме нагляд за додержанням колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі етичних вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості.

Так, серед обмежень інструментарію впливу на поведінку боржника – пряма заборона повідомляти третіх осіб, які не є стороною договору споживчого кредитування, про укладення такого договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір. Адже одним з улюблених прийомів морального тиску сьогодні залишається інформування роботодавця проблемного позичальника, а також його близьких контактів.

У разі порушення кредитодавцем або колекторською компанією законодавства позичальник отримує можливість звернутися зі скаргою до Нацбанку. Регулятор має право застосувати штрафні санкції.

У Законі про споживче кредитування з’явиться новий розділ, присвячений правилам врегулювання простроченої заборгованості. Зокрема, унормовуються:

- питання набуття статусу колекторської компанії;

- права та обов’язки кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії при врегулюванні простроченої заборгованості;

- статус Реєстру колекторських компаній;

- вимоги щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості;

- правила нагляду за додержанням вимог законодавства щодо взаємодії із споживачами, а також контролю за діяльністю колекторської компанії;

- відповідальність за порушення вимог щодо етичної поведінки.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але вводиться в дію лише через три місяці.

Зворотній зв’язок