Чим загрожує банкрутство?

Про нас > Питання-відповіді > Чим загрожує банкрутство?
28.11.2016

Чим загрожує банкрутство?

Процедура банкрутства в Україні регулюється Законом України № 2343-XII від 14.05.1992 р «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Згідно вищевказаного Закону банкрутство - це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені в порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Боржником, щодо якої може застосовуватися процедура банкрутства, може бути як юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, так і фізична особа за зобов'язаннями, які виникли у фізичної особи у зв'язку із здійсненням нею підприємницької діяльності, нездатні виконати протягом 3 місяців свої грошові зобов'язання після настання встановленого терміну їх виконання, які підтверджені судовим рішенням, яке набрало законної сили і постановою про відкриття виконавчого провадження.

Згідно законодавства до боржників застосовуються такі судові процедури банкрутства як розпорядження майном боржника, мирова угода, санація боржника і ліквідація банкрута.

Боржник, щодо якого були застосовані судові процедури банкрутства, вважається особою, яка не має неврегульованих грошових зобов'язань.

Банкрутство юридичних осіб має певні особливості в залежності від категорії юридичної особи. Так, зокрема, передбачені особливості банкрутства для юридичних осіб, які мають суспільну або іншу цінність, особливий статус, для сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, страховиків, професійних учасників ринку цінних паперів, емітента або управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю та деяких інших.

Що стосується банкрутства фізичних осіб, підставою для визнання фізичної особи банкрутом є його нездатність задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та / або виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів.

Заява про порушення справи про банкрутство фізичної особи може бути подано до господарського суду або самим боржником, або його кредиторами.

Також, слід зазначити, що 19.10.2016 набрав чинності Закон України «Про фінансової реструктуризації», який містить нові можливості для боржників по їх фінансового оздоровлення шляхом фінансової реструктуризації. Використання механізмів і процедур фінансової реструктуризації допоможе уникнути банкрутства підприємств і забезпечить доступ боржників до фінансування для відновлення їх господарської діяльності.

Зворотній зв’язок