Чим відрізняється адвокат від юриста?

Про нас > Питання-відповіді > Чим відрізняється адвокат від юриста?
21.11.2016

Чим відрізняється адвокат від юриста?

У юридичній діяльності коло професій дуже широкий: юрист, юрисконсульт, адвокат, прокурор, суддя, нотаріус. Так що ж у них спільного і чим адвокат відрізняється від юриста?

Спільним між юристом і адвокатом є те, що діяльність обох пов'язана з наданням правової допомоги клієнту. Відмінності ж в основному полягають у тому, що професія юриста не врегульована спеціальним законодавством, а відповідно - і певних закріплених вимог до неї немає. Для професійної діяльності юристу досить лише мати юридичну освіту, ніяких додаткових атестацій не потрібно. У той же час адвокату для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю необхідно, крім вищої юридичної освіти, також мати стаж роботи в галузі права не менше двох років, здати кваліфікаційний іспит, пройти спеціальне стажування, скласти присягу адвоката України. На додаток до цього в законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - Закон) також наведені вимоги щодо несумісності з діяльністю адвоката і встановлена ​​заборона на зайняття адвокатською діяльністю певним групам осіб.

На відміну від роботи юриста діяльність адвоката регламентується спеціальними нормативно-правовими актами. Так, закон визначає перелік обов'язків адвоката, серед яких: дотримання Присяги адвоката і Правил адвокатської етики, дотримання адвокатської таємниці, постійне підвищення свого професійного рівня, заборона діяти на зашкодження інтересів клієнта і інші. За порушення передбачених законом обов'язків адвокат може бути притягнутий до відповідальності аж до позбавлення права на заняття адвокатською практикою.

У той же час адвокат має набагато більшим набором інструментів для здійснення ефективної правової допомоги, серед яких можна виділити адвокатську таємницю і адвокатський запит. Адвокатська таємниця гарантує конфіденційність у відносинах між клієнтом і адвокатом, адже законом прямо прописана заборона вимагати розголошення адвокатської таємниці адвокатом і співробітниками його офісу.

Юристу ж доводиться укладати окремий договір з клієнтом про дотримання конфіденційності. Але навіть такий договір не гарантує законодавчий захист відомостей, отриманих юристом, які не мають статусу адвоката, в процесі його професійної діяльності.

За допомогою адвокатського запиту адвокат додатково може збирати інформацію, необхідну для надання правової допомоги клієнту, законом передбачена обов'язковість вимог адвокатського запиту для тих, кому воно адресоване і встановлена ​​відповідальність за його ігнорування.

Для отримання правової допомоги клієнти звертаються як і до юристів, так і до адвокатів, однак законодавство визначає сферу діяльності адвоката більш широко. Приклад тому - виняткове право бути захисником у кримінальному процесі, що передбачено Конституцією України і Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сфери діяльності юристів і адвокатів поступово розмежовуються і з нещодавними змінами в законодавстві (які отримали назву «судової реформи»), які впроваджують поетапну «монополізацію» адвокатами роботи по представництву інтересів клієнтів в судах. Набувши в кінці вересня поточного року зміни до Конституції України передбачають, з деякими винятками, що тільки адвокати будуть здійснювати представництво осіб в судах:

- з 1 січня 2017 року Верховному Суді і судах касаційної інстанції;

- з 1 січня 2018 року - в судах апеляційної інстанції;

- з 1 січня 2019 року - в судах першої інстанції.

Таким чином, фактично з вказаної дати (з 1 січня 2019 року) до будь-якому суді представництво осіб зможуть здійснювати лише адвокати.

Зворотній зв’язок